PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook
Connect with Facebook Share
Upload any text and file to your blog, post any link to your Facebook account with the "f" "Share" button.

Go Back   PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook > Blogs > rmhelmers
Connect with Facebook

Rate this Entry

Afspraken DLG over onderzoeksscholen

Posted 02-23-2011 at 09:02 AM by rmhelmers

Beste allemaal,

Afgelopen vrijdag 5 februari 2011, hebben Sjoerd en Ilse namens Huizinga een vergadering van het DLG bijgewoond, waar wij naar aanleiding van de gezamenlijke promovendiraden in de letteren voor uitgenodigd waren. Het lijkt ons van belang dat alle Huizinga-leden goed op de hoogte zijn van de nieuwe regelingen over het promovendi-onderwijs in onderzoeksscholen, vandaar onderstaand (officieus) lijstje met afspraken gemaakt op die bijeenkomst.

Afspraken DLG, 5 februari 2011:
  • De decaan van de UvA heeft toegezegd dat alle onder haar penvoerdershap ressorterende onderzoeksscholen een driejaarsplanning voor onderwijs opzetten. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de andere letteren onderzoeksscholen.
  • Het DLG stuurt een brief aan alle promovendi en hun promotoren met een uitleg van de nieuwe situatie, de verdeling van taken tussen lokaal en landelijk en de verdeling van de rugzakjes (met daarbij de afspraak dat er voor de promovendi 1.000 euro vrij inzetbaar is).
  • Er komt geen knip na het tweede jaar (waarna de promovendi opnieuw voor een onderzoeksschool moet kiezen).
  • Lidmaatschap van een landelijke onderzoekschool beperkt je niet in de keuze van onderwijs bij andere landelijke (letteren) onderzoeksscholen. De decanen stimuleren het volgen van vakken bij andere dan de eigen onderzoeksschool, en hiervoor worden geen rekeningen verstuurd.
  • Alleen de beste docenten (uhd/professoren) zullen het onderwijs aan de onderzoekscholen verzorgen.
  • ReMa-onderwijs zal beperkt blijven, doordat dit onderwijs in de OER moet worden geregeld en de decanen het onderwijs zoveel mogelijk lokaal willen houden. Dit houdt in dat er geen tutorials worden aangeboden, het onderwijs zoveel mogelijk gescheiden plaatsvindt, en de ReMa-studenten vooral summer/winterschools krijgen aangeboden.
  • De decanen zijn geen voorstanders van landelijk ReMa-onderwijs, dit is een door de landelijke onderzoeksscholen zelf gecreŽerde taak. Een voorstel van een van de onderzoeksscholen om een landelijke ReMa op te zetten, is daarom ook door de decanen afgewezen.
Posted in Uncategorized
Views 1495 Comments 0 Edit Tags Email Blog Entry« Prev     Main     Next »
Total Comments 0

Comments

 

All times are GMT +1. The time now is 01:50 PM.

Connect with Facebook