PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook
Connect with Facebook Share
Upload any text and file to your blog, post any link to your Facebook account with the "f" "Share" button.

Go Back   PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook > Blogs > Rona Victoria B. Aguilar
Connect with Facebook

Rate this Entry

an open letter Addressed to Benigno Matthew Batacan-Aguilar

Posted 09-10-2010 at 09:43 AM by Rona Victoria B. Aguilar

AN OPEN LETTER
Addressed to Benigno Matthew Batacan-Aguilar


Bato, Camarines Sur
September 9, 2010


Dear Noynoy,

Kasunod ng aking liham saiyo noong Agosto 27, 2010, nais kong huwag pansinin ang mga biro sa mga katagang 'MAJOR,MAJOR'. Ito'y hamak na di nkakahiya kaysa katagang "I AM SORRY". Ang katagang ito'y punong-puno ng kasinungalingan at panlilinlang na namutawi sa lahi ng isang babaeng ipinaglihi sa sama ng loob ng isang dwende at naka kapit-tukong baliw at naging ganid sa karangalan at kapangyarihan.

Si "MAJOR, MAJOR" ay isa sa maralitang taga-Bato, ngunit nagbigay ng karangalan sa ating bansang pugad ng mga taong pinagkaitan ng Diyos ng konsensiya at karunungang makakilala ng katotohanan, hustisya at katarungan. Sa Bansa natin ay napakarami ng maralitang halos di kumakain sa buong araw dahil sa kahirapan subalit daang-daan libong kaban ng bigas ng pag-aari ng mamamayan ang nabulok sa mga bodega at inaamag na. Ito'y isang kasalanang may kaugnayan sa katakawan at dapat may parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakain nito sa mga buwayang my nunal sa pisngi.

Noong ako'y nasa mababang paaralan pa lamang, may isang pangulo na tinaguriang "POOR MAN OF LUBAO". Siya'y binatikos at isinakdal ng kanyang mga kritiko sa pag-angkat ng bigas sa ibang bansa upang ang mamamayang Pilipino ay huwag magutom. Ito'y kanyang pinanindigan at ang wika'y, "I'd rather go to jail than to see my people go hungry." Sana'y my magmana ng kadakilaang ito sa kanyang angkan lalo na sa panahong ito ng pangangailangan.

Ang pagtataray habang nagpapahayag ng pakikiramay sa mga sumakabilang buhay na ay nagpapakita ng kapalaluan sa bayang minsan pa'y kanyang nilapastangan, pinagnakawan at pinagsamantalahan. Ito'y isang gawaing lalong nagpapakulo ng dugo sa mamamayang dumanas din ng trahedya sa kamay ng mga dayuhang "singkit", sa ganitong pagkakataon ay ang kanilang bang Pangulo ay humingi rin ng kaukulang paumanhingaya ng gustong mangyari ng ilan nating ULOL na kababayan?

Anng anumang uri ng trahedya ay di ninais ng sinumang nilikha. Kung ano man ang dahilan sa mga pangyayari ay tanging Diyos ang nakakaalam. Ang pagdadasal at pananalanging ang siyang wastong pamamaraan upang mapawi at gumaan ang nabibigatang kalooban. Ito'y kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ngunit dapat maunawaan ng madla na ang panalangin ay dinidinig ng Diyos kung ang nananalangin ay taong matuwid. Mas makabubuti kung ang ilang opisyal ng ating pamahalaan ay tumahimik kung di lang naman makakatulong ay huwag na rin lang maging pabigat sa mga mamamayang nagnanais at may karapatang malaman ang katotohanan.

ang trahedyang ngyari sa maynila kamakailan lang ay nagpapahiwatig na hinog na ang inhustisya sa ating bansa. Kinakailangang kagyat na itong pitasin nang di pakinabangan ng mga paniking gutom. Bagamat kakaunti na ang kanilang bilang sa ating bansa sila'y napakalakas at determinadong hanapin at kainin ang bawat bunga ng inhustisya kung saan ang katas nito'y napakasarap namnamin ng mga nilikhang matagal ng nakakulong sa loob ng bahay ang katarungan ay pinaglalaruan ayon sa pakinabang ng mga nakatirang namamahay na walang nakikilala at kinatatakutang Bathala.

Noynoy, sa iyong kabataan, sikapin momg makagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Paghandaan mo ang darating na mga pagsubok sa buhay. Ang pagpatong ng bandila sa ibabaw ng ataol ng isang dating kawal na naligfaw ng landas ay di dapat ipagkait. Di ba si MAO TSE ay marami ding hostage ang ipinapatay sa kanyang panahon? Maging dito sa ating bansa, taga-hanga niya'y ipinapatay ang marami nating kapatid na Pilipino. Si Juan dela Cruz ba'y umangal at nagreklamo noong ang huli ay may nakapatong na bandila sa ibabaw ng kanyang ataol? "Puro kayo mapagpaimbabaw", wika ng makatarungang Panginoon.

Kung di maiiwasang ito'y ipagkait kay Mendoza dahil sa pagkukunwari, nararapat ding ito'y ipagkait kina: Ditas, Pedong, Tagoy at Berto sa kanilang pagpanaw?

Si Ditas ay malapagong kung kumilos, pinipili kung kanino ipagkakaloob ang katarungan. Tama, di siya "corrupt", pero ang katarungan sa kanyang kamay ay pabor para sa mga "corrupt"!

Si Pedong iyong pagmasdan, tuwid ang katawan, maaamo ang mukha, parang isang kordero na nakakapawi ng mga kasalanan sa sanlibutan. Kamay at utak niya'y marumi sa dami ng kalulu8wa na dahil sa kanya ay nangawala. Sana sa isinasagawang imbistigasyon sa usaping ito ay maisama at usisain ang usap-usapan na di umano'y galit si Pedong kay Mendoza dahil sa isa ito sa mga pulis na humuli sa anak ni Pedong na sangkot sa kalakalan ng droga sa Maynila.

Si Tagoy ay di ko kailan man malilimutan. Bagsik niya'y hinangaan ng mga tauhan niyang ulol at baliw sa 52nd PC Batallion. Bagamat isa siyang Tenyente ng panahong iyon siya'y kinakatakutan ng mga taga Barangay Goyudan at Sagrada, Bato, Camarines Sur. Kaya nga't namundok itong si Dominador Sendon, ng magbalik siya'y si KA LANDO na. Ilan sa mga opisyal ng PNP sa ngayon ang mayroon tayo sa katangian ni Tagoy?

Sa pagganap ng tungkulin, si Tagoy ay sadyang pabaya, hinayaan niyang pumatay at magsalvage bata niyang si Hanzel Matamis Marantan. Si Jun Magayanes ay isa lamang sa biktima nito. Siya'y hindi bagay lumuha sapagkat galing niyang kaakibat di umubra sa galit at tusong singkit.

Si Berto ay dapat papurihan sa angkin niyang paninindigan. Sa usaping torture ay maaasahan. Maging si SB ay kanyang iniwan sa Lalawigang CAM SUR ay labis na hinangaan. Ngunit tayo'y dapat maliwanagan kay Berto ang katanungan ay; "Sino ang may ari ng INGRAM na kay Hernandez ay nakuha noong 1998 Election sa Naga City, upang takutin ang mamamayang lalahok sa halalan?" Magpakalalaki ka, Berto. Huwag kang duwag. Lumaban ka!

Noynoy, hanggangm sa muli... Dibdib ko'y naninikip, rayuma ko'y masakit. Kung magagawa ko pa nais kong sa TANGKONG BAKA na muna tumira. Doon si ka Waldo ay masaya.

Hanggang sa muli.


Laging Nagmamahal,Tatay
ANTONIO G. BATACAN
Posted in Uncategorized
Views 1281 Comments 0 Edit Tags Email Blog Entry« Prev     Main     Next »
Total Comments 0

Comments

 

All times are GMT +1. The time now is 01:15 PM.

Connect with Facebook