PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook
Connect with Facebook Share
Upload any text and file to your blog, post any link to your Facebook account with the "f" "Share" button.

Go Back   PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook > Blogs > zenzen
Connect with Facebook

Rate this Entry

Jack London

Posted 08-20-2009 at 03:31 PM by zenzen

"Toz olacağıma kül olurum daha iyi. Kıvılcımlarım yosun kaplayıp söneceğine parlak bir alevde yanıp dağılsın. Süper bir göktaşı olsam daha iyi. Uykulu ve kalıcı bir gezegende duracağıma, içimdeki her küçük zerrem, atomlarım ışıldasa dursa. İnsanoğlunun en uygun fonksiyonu yaşamaktır, var olmak değil. Günlerimi, dünyada kalış süremi uzatmak için boşa harcamayacağım. Zamanımı değerlendireceğim. Jack London.”
Posted in Uncategorized
Views 1008 Comments 0 Edit Tags Email Blog Entry« Prev     Main     Next »
Total Comments 0

Comments

 

All times are GMT +1. The time now is 06:52 AM.

Connect with Facebook