PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook
Connect with Facebook Share
Upload any text and file to your blog, post any link to your Facebook account with the "f" "Share" button.

Go Back   PosterWall Facebook Blog - Upload any text, file, video to your blog - share on Facebook > Blogs > temilyd
Connect with Facebook

Rate this Entry

Mặt trận Tổ quốc và dân chủ hóa Việt Nam

Posted 06-08-2009 at 05:35 AM by temilyd
Updated 06-08-2009 at 05:47 AM by temilyd

<div style="text-align: center;font-family:arial;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);font-size:130%;" class="contentbig" ><strong>
Mặt trận Tổ quốc và dân chủ hóa Việt Nam</strong></span><span style="font-size:130%;">
</span><span class="contentbig" style="font-size:130%;"><strong></strong></span></div><span style=";font-family:arial;font-size:130%;" class="contentbig" ><strong>
</strong> Trung Điền

Tờ Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt trận tổ quốc, một đoàn thể ngoại vi của đảng Cộng sản Việt Nam có chức năng tổ chức và kiểm soát mọi sinh hoạt quần chúng, đă có một <u><a href="http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?masterId=85&amp;categoryId=0&amp;id=168 40" target="_self">bài phỏng vấn</a></u> ông Trần Xuân Giá, cựu bộ trưởng kế hoạch và hiện nay là chủ tịch ngân hàng Á Châu, một ngân hàng tư nhân tại Sài G̣n. Trong bài phỏng vấn này, ông Trần Xuân Giá đă có nêu lên một số điều như sau:

- Mặt trận tổ quốc nên giữ thêm vai tṛ mà ông Giá gọi là “phản biện xă hội” tức là nơi giúp tổng hợp ư kiến của người dân để kiến nghị lên quốc hội hay chính phủ và các cơ quan hành chánh.

- Muốn phát triển bền vững phải thúc đẩy dân chủ hóa xă hội. Ông Giá cho rằng “phát huy dân chủ có nhiều kênh nhưng phản biện xă hội là kênh hết sức quan trọng”.

<table align="left" border="0"> <tbody><tr> <td> <img src="http://i38.photobucket.com/albums/e113/diendantudodanchu/viet_cong/d759a612.jpg" border="0" width="200" /></td> </tr> <tr> <td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em> Ông Trần Xuân Giá</em></span></td> </tr> </tbody></table> Qua hai điều tóm lược nói trên, ông Trần Xuân Giá - một cán bộ cao cấp của Việt cộng - muốn nói đến mối quan hệ: Mặt trận tổ quốc trong việc thúc đẩy vấn đề dân chủ hóa tại Việt Nam. Tuy ông Giá không nói rơ cho người ta hiểu dân chủ hóa theo cách nào; nhưng ta có thể đoán rằng ông Giá muốn dùng Mặt trận tổ quốc như là nơi tổng hợp các ư kiến, các quan điểm, các phê phán của người dân về các chính sách của chế độ. Nghĩa là ông Giá muốn Mặt trận tổ quốc làm nơi biểu hiện một cách tích cực hơn các quan tâm hay bất măn của người dân đối với các vấn đề xă hội.

Dường như ông Trần Xuân Giá ngủ mơ nên mới đưa ra hai đề nghị khá trái mùa.

Thứ nhất, Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn để cho Mặt trận tổ quốc đóng vai tṛ “phản biện xă hội’ bằng cách mỗi kỳ họp Quốc hội hay họp chính phủ thường kỳ, ông Huỳnh Đảm, chủ tịch Mặt trận tổ quốc đều có các bản phản biện xă hội gửi quốc hội hay chính phủ, bằng cách tóm lược ư kiến của người dân về chuyện này, chuyện kia. Đa số những phản biện này đều nêu rơ là tán đồng cách giải quyết của chính phủ hay của quốc hội. Hầu như không có ư kiến nào công kích hay phản bác lại.

Thứ hai, phản biện xă hội mà ông Trần Xuân Giá đề nghị chỉ là cách làm cũ, trong đó Mặt trận tổ quốc luôn luôn là cái lọc những ư kiến khác với chế độ và loại bỏ trước khi gửi đến cấp lănh đạo trong quốc hội hay trong chính phủ. V́ dùng cái lọc Mặt trận tổ quốc nên các phản biện xă hội đều không thật.

Thứ ba, Mặt trận tổ quốc là công cụ tay sai của đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ khống chế người dân phải sống và làm việc theo khuôn phép của chế độ; v́ thế mà việc dùng Mặt trận tổ quốc để làm nơi “phản biện xă hội’ là chọn trật nơi.

Muốn có phản biện xă hội đúng nghĩa, Cộng sản Việt Nam - tối thiểu - phải thực thi ba điều căn bản: 1/ Chấp nhận quyền tự do ngôn luận để cho người dân có quyền tự do nêu ư kiến của ḿnh về những ǵ không hài ḷng; 2/ Không cần bất cứ cơ chế nào làm trung gian v́ người dân tự họ có ư kiến riêng không muốn lệ thuộc vào bất cứ ai; 3/ Dân chủ hóa xă hội không chỉ là người dân được lên tiếng phản bác những vấn đề không hài ḷng mà c̣n là một cải tổ chính trị sâu rộng để ngăn chận cửa quyền và chống tham nhũng.

Ông Triệu Tử Dương, cựu Tổng bí đảng Cộng sản Trung Quốc bị thất sủng qua biến cố Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 đă nói rằng, cải cách kinh tế mà không có cải cách chính trị là chỉ nuôi tham nhũng mà thôi. Do đó mà từ năm 1987 đến năm 1989, trong vai tṛ Tổng Bí Thư, ông Triệu Tử Dương đă cho rằng phải dân chủ hóa xă hội th́ mới tiêu diệt tham nhũng và lành mạnh hóa xă hội được. Bởi v́ theo ông Trệu Tử Dương, nếu không có dân chủ, những cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước sẽ cấu kết vơ vét tài nguyên quốc gia mà không một thế lực nào hay cơ chế nào có thể ngăn cản. Chính chủ trương dân chủ hóa xă hội mới tiêu diệt được tham nhũng. Nhưng chủ trương của ông Triệu Tử Dương đă gây nguy hại đến quyền lợi của nhiều cán bộ cao cấp ở trong đảng vào lúc đó, nên ông đă bị Đặng Tiểu B́nh và nhóm giáo điều cách chức Tổng bí thư, đồng thời nhóm giáo điều đă sử dụng quân đội đàn áp sinh viên, tạo ra thảm kịch Thiên An Môn với hơn 3 ngàn người bị giết chết vào rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, cách nay đúng 20 năm.

Dân chủ là một nhu cầu quan trọng để giúp cho những ư kiến, quan điểm của người dân được biểu lộ công khai trên các diễn đàn. Khi người dân có ư kiến và những ư kiến đó - nếu có nhiều sự đồng t́nh của những người dân khác - sẽ tạo ra một sự chú ư lớn trong xă hội và đó chính là phản biện xă hội mà không chờ phải có cơ quan này, tổ chức kia tổng hợp báo cáo hay kiến nghị cho ai. Nếu ông Trần Xuân Giá và Cộng sản Việt Nam muốn có những phản biện xă hội đúng nghĩa th́ phải: 1/ Xóa bỏ bức tường lửa đang ngăn chận mạng thông tin Internet toàn cầu; 2/ Để cho các trang web, các Blogger tự do bày tỏ ư kiến và suy nghĩ về những biến cố trong xă hội; 3/ Để các kư giả của các tờ báo được tự do viết và loan tải những sự thật về tham nhũng, về những vụ cướp đất của dân… C̣n nếu vẫn phải nhờ quan Mặt trận tổ quốc hay kiểm soát truyền thông gắt gao th́ không bao giờ có phản biện xă hội và dân chủ hóa chỉ là bánh vẽ mà thôi.

Trung Điền
Ngày 4 Tháng 6 năm 2009
</span> <span style=";font-family:arial;font-size:130%;" class="contentbig" >


</span><div align="center" style="font-family:arial;"><span class="contentbig" style="font-size:130%;"><img src="http://baodaidoanket.net/ddk/style/default/images/slogan01.jpg" border="0" />

</span><blockquote><div align="left"><span class="contentbig" style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">Tiến sĩ Trần Xuân Giá – Nguyên Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư đă trao đổi với Đại đoàn kết về những vấn đề thời sự nóng bỏng có ảnh hưởng đến nền kinh tế, đến đời sống nhân dân và vai tṛ của phản biện, giám sát trong sự phát triển của đất nước. Ông hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân Hàng ACB, vị trí mà hàng ngày ông có điều kiện cập nhật những tin tức mới nhất và cũng là nhạy cảm nhất với nền kinh tế - ngân hàng.</span>
</span></div></blockquote></div><span style="color: rgb(0, 204, 204);font-family:arial;font-size:130%;" class="contentbig" ><strong>Vai tṛ giám sát phản biện của Mặt trận tổ quốc: Cần khắc phục t́nh trạng “vừa thái quá - vừa bất cập”</strong>

Để đất nước phát triển bền vững phải xây dựng cho được nền dân chủ. Phát huy dân chủ có nhiều kênh nhưng phản biện xă hội là kênh hết sức quan trọng. Phản biện là đánh giá, biểu dương, ngăn ngừa những điều không tốt, không hay diễn ra. Nhưng, phản biện chỉ để đưa ra kết luận đúng - sai thôi chưa đủ... Thực sự phản biện và cơ quan phản biện cần những nhà chuyên môn, chứ không cần người nói suông, nói theo cảm tính, cảm giác.
Vai tṛ của mặt trận là giúp Quốc hội tập hợp các ư kiến kiến nghị lên Quốc hội, lên Chính phủ và các cơ quan hành pháp. Sau khi các ư kiến được gửi tới các cơ quan hữu trách phải bám theo nó, truy cho tới cùng xem nó đi về đâu, nó được giải quyết thế nào. Điều này đ̣i hỏi người làm công tác mặt trận phải có tâm để “ không quên” những kiến nghị của người dân. Yêu cầu các tổ chức, các cơ quan và cá nhân có liên quan phải trả lời: Làm có kết quả không? Không thể để xảy ra t́nh trạng “đánh trống bỏ dùi”.
MTTQ nên chuẩn bị cho ḿnh một đội ngũ chuyên gia có tŕnh độ, có chuyên môn và có tâm để có thể theo đến cùng những nội dung kiến nghị lên Quốc hội, lên Chính phủ.
Hoạt động giám sát và phản biện không thể mang tính h́nh thức, lời nói gió bay mà phải thực chất, có định hướng rơ ràng của MTTQ. Mặt trận phải có định hướng cho các hoạt động của ḿnh và phải chú trọng đến tính hiệu quả của phản biện, có tư duy trong phản biện - Đó là những ư kiến tâm huyết của ông Trần Xuân Giá về vai tṛ phản biện xă hội của MTTQ.

</span><span style="color: rgb(0, 204, 204);font-family:arial;font-size:130%;" class="contentbig" >Hồng Sâm (ghi)</span><span style=";font-family:arial;font-size:130%;" >

<img src="file:///C:/Users/ALEXTR%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:130%;"><a title="Đếm Web" href="http://gostats.vn/" target="_blank"><img style="border-width: 0pt;" alt="Đếm Web" src="http://monster.gostats.vn/bin/count/a_410626/t_3/i_18/counter.png" /></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Posted in Uncategorized
Views 2089 Comments 0 Edit Tags Email Blog Entry« Prev     Main     Next »
Total Comments 0

Comments

 

All times are GMT +1. The time now is 10:30 PM.

Connect with Facebook